Horizontale balustrade Streamline

Het basismodel van de horizontale balustrade bestaat uit één bovenleuning en 8 onderliggende buisjes met een verdeling zoals weergegeven op de figuur. Recent is de normering aangepast waardoor de onderste zone moet voorzien zijn van een vol vul-element. Gelaagd glas is het meest toegepast vul-element.

De horizontale borstwering wordt nog steeds frequent toegepast op muurtjes of boorden op halve hoogte waarbij de borstwering dient als opvulling tot op de wettelijke hoogte van 1100 mm of 1200 mm boven de 12 meter. De maximale tussenruimte bedraagt 180 mm, het aantal tussenstaafjes worden bij het ontwerp bepaald en verdeeld.

 

*/